ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน

Tue, 08/07/2014 - 08:28

 เมื่อวันที่ 7 กรกรฎาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากการจัดกิจกรรมต่างๆของคณาจารย์ นักศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ณ พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แจ้งกำหนดปฐมนิเทศ นักศึกษา รอบ Admission คณะบริหารธุรกิจ

Mon, 07/07/2014 - 14:19

ขอเชิญนักศึกษา รอบ Amission คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง 63205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

Pages