Feed aggregator

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมันแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ36.19 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ35.43 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

        งานบริหารทรัพย์สิน กองกลาง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ ดังนี้

read more

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

<p>กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560</p> <hr /> <p>รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p>

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: เชิญเข้าร่วม EAIE Conference and Exhibition ณ เมืองเจนีวา ประเทศนิวซีแลนด์

           ด้วยทาง UMAP International Secretatiat มีหนังสือเชิญเข้าร่วม EAIE Conference and Exhibition ณ เมืองเจนีวา ประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 และเชิญเข้าร่วม International Forum ณ เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2561 

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศรายชื่อ รายใหม่ (รอบ 2) ที่มีสิทธิ์กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ รายใหม่ (รอบ 2 ) ที่มีสิทธิ์กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2561

ใหันักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (ข้างอาคารอเนกประสงค์)

read more

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2561

 นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2561

read more

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร อำเภอเมืองสงขลา (แบบ สด.39)

 ด้วยอำเภอเมืองสงขลา ได้ออกใบประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.39)

read more

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ329.92 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เรียบร้อยแล้ว จึงป

read more

Pages