ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มทร. ศรีวิชัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา

Tue, 26/05/2015 - 14:31

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีผ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในงานพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุ รัตนเจดีศรีสงขลา ณ วัดสระเกษ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดูประมวลภาพ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Mon, 18/05/2015 - 16:08

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกที่นี่่

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพ มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

Fri, 07/11/2014 - 14:16

เมื่อวันที่  6พฤศจิกายน 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย กล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 9 ท่าน จากนักศึกษาคณะต่างๆ มีผู้เข้าร่วทชมจำนวนมาก ณ วงเวียนประติมากรรม ภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพมทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Fri, 07/11/2014 - 14:02

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกีรยติกล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินมาทางมารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลถาพได้ที่ นี้ คลิก

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร

Wed, 05/11/2014 - 15:36

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หาสารคาม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ และ ม.อุบลราชธานี
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร
“The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine” (HTM 2015)
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนาชาติ The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015) ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

Important dates:
    Early registration: 31 October 2014
    Standard registration: 31 December 2014
    Abstract submission : 31 October 2014
    Full paper submission (Proceedings): 15 November 2014

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.HTM2015.com

 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยและพัฒนา--ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

Wed, 05/11/2014 - 15:28

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี2558 (ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ต่อทุน)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและDownload เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.vijaichina.com/events/365

 

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ติดต่อจองพื้นที่ขายของ โครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557

Sat, 01/11/2014 - 09:35

 ติดต่อจองพื้นที่ขายของ ได้ที่คุณสมบูรณ์ หุ้ยย่อง เบอร์โทรศัพท์ 089-7337048

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งใบสมัครการประกวดกระทงใหญ่ และนางนพมาศ

Fri, 31/10/2014 - 13:51

 แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งใบสมัครการประกวดกระทงใหญ่ และนางนพมาศ

จากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เป็นวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายใน ๑๐.๐๐ น.

 

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ในพื้นที่ จ.สตูล

Tue, 28/10/2014 - 10:25

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. ในพื้นที่ จ.สตูล...

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.docข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, October 28, 2014 - 10:15 to Wednesday, December 3, 2014 - 10:15

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพร่วมถวายพระพร

Tue, 21/10/2014 - 13:49

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วย คณะผู้บริการมหาวิทยาลัย และนายประมวล พัฒน์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราชสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

Mon, 20/10/2014 - 14:57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “8 International Warsaw Invention Show (IWIS2014)” ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดดังนี้

-ผลงานเครื่องผลิตผงโลหะทองคำโดยการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง (High Pressure Water Atomizer for Producing Gold Metal Powder) โดยอาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
-ผลงานบ้านเพื่อการเยียวยาหลังภัยพิบัติ (The first aids house after disaster) โดย ดร.จเร สุวรรณชาต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ Special Award จาก Korean Invention News  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี คลิก

 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย

Mon, 20/10/2014 - 08:51

    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 - 19.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 สำนักฯ: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาประชาสัมพันธ์บุคลากร

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 Singora Game

Wed, 15/10/2014 - 10:02

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวลสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 Singora Game ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพภาพกิจกรรมงาน Sport nightการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games"

Tue, 14/10/2014 - 10:32

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมชมกิจกรรมกิจกรรมงาน Sport night การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games" เป็นกิจกรรมการเปิดตัว ตันแทนดาว เดือน ดาวเทียม และดาวจำแลง ของแต่ละคณะและวิทยาลัย มาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป ณ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพและสรุปข่าวพระราชสำนัก พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

Mon, 13/10/2014 - 13:29

     ประมวลภาพและสรุปข่าวพระราชสำนัก พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Wed, 08/10/2014 - 14:15

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 ต.ค. 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ กองบริหารงานบุคคล

read more

Pages