ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Mon, 27/07/2015 - 09:25
 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Mon, 27/07/2015 - 09:24
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ในวันที่  6 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ read more

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกาศกำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม

Wed, 22/07/2015 - 17:20

กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม – อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม76.01 KB ข่าวนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แจ้งกำหนดการพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา

Tue, 21/07/2015 - 10:29

กำหนดการพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่     และวันไตรวิทยาราม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดกำหนดการ99.62 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

Thu, 09/07/2015 - 11:51

      ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ เพื่อประสิทธิภาพและรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และจะทำการปิดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘  จึงส่งผลกระทบให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ และสามารถใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  แนบไฟล์เอกสาร:  บันทึกข้อความสำนักฯ: ประชาสัมพันธ์ประจำปี: 2558

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์: คณะศิลปศาสตร์ คณบดีและรองฯบริหาร รับประกาศนียบัตรในการที่คณะให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 26 (สาขาประกอบอาหาร) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

Wed, 08/07/2015 - 13:01

 

คณบดีและรองฯบริหาร ร่วมเป็นเกียรติ และรับประกาศนียบัตรในการที่คณะให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 26 (สาขาประกอบอาหาร) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะครุศาสตร์ฯ: คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบปะผู้ปกครอง และ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

Fri, 19/06/2015 - 15:33

คณะครุศาสตร์ ประกาศกำหนดการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พบปะผู้ปกครอง และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดกำหนดการโครงการ ตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 255866.6 KB กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 255859.67 KB แผนที่ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์100.23 KB นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศ ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Fri, 05/06/2015 - 18:02

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อ่านรายละเอียด คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2558

Wed, 03/06/2015 - 13:21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2558 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) เพื่อทบทวนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย และกำหนดทิศทางในการดำเนินของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประกาศผล โครงการ การประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

Tue, 02/06/2015 - 11:54

 

ประกาศผล โครงการ การประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

โดยมีการตัดสิน 2 รอบ คือ 1. เดือนเมษายน (ครั้งนี้)

                                        2. เดือนธันวาคม (ตรวจประเมินเก็บคะแนนทุกเดือน และประกาศผลฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558)

การตัดสินในรอบแรก

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการฯ ( ผู้เชี่ยวชาญจาก สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 2 ท่าน และ นักจัดสวนอิสระ 1 ท่าน) โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 23 -24 เมษายน 2558

ผลการตัดสิน

                รางวัลชนะเลิศ                       (50,000 บาท)       ได้แก่  สำนักงานวิทยาเขตตรัง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      (30,000 บาท)       ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       (20,000 บาท)     ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์

                รางวัลชมเชย 2 รางวัล (รางวัลละ 10,000 บาท)    ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                                                               และ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                      ดูประมวลภาพ คลิก 

  mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:"Cordia New","sans-serif";mso-ascii-font-family:
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Cordia New";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">

 

 

Pages