ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

Thu, 02/08/2018 - 15:44
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจาก Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชการอาจักรเอสวาตินี) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ระบุว่า ข้อกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงระหว่างประเทศและเอกสารทางกฎหมายใด ๆ ที่ระบุชื่อประเทศสวาซิแลนด์ให้หมายความถึงประเทศเอสวาตินีนับแต่วันดังกล่าว รายละเอียดดูได้ที่ read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

Thu, 26/07/2018 - 11:09

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

Thu, 26/07/2018 - 10:35
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV) และอาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteer: JOCV) ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย หน่วยงานใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขอรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Form-SV) และ อาสาสมัครญี่ปุ่น (Form-JOCV) ได้ที่ www.tica.thigov.net ภายใต้หัวข้อ "แบบฟอร์ม" หรือ www.mua.go.th ภายใต

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Wed, 25/07/2018 - 09:23

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 กรกฎาคม 2561
 

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

Thu, 19/07/2018 - 13:05

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

Thu, 19/07/2018 - 13:02

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะบริหารธุรกิจ FBA FRESHY NIGHT 2016 : สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง

Thu, 22/09/2016 - 15:40

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 16.00 น. สโมสรนักศึกษา ประธานสาขาต่างๆ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม FBA FRESHY NIGHT 2016 : สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง โดยมีการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม และมิสจำโบ้ควีน อีกทั้งยังมีการแสดงจากนักศึกษาทั้ง 8 สาขาของคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย และยังได้รับเกียตจาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

 

สามารถยลโฉม ดาว เดือน ดาวจำแลง และมิสจำโบ้ควีนได้ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

รูปเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมDate: Thursday, 22 September, 2016 - 15:30

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: วารสารคณะบริหารธุรกิจ ฉบับที่13

Thu, 08/09/2016 - 14:33
คลอดแล้ว !!!!!!!!!!!!!!!!!   วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 

 

วารสารเล่มอื่นๆๆ >>>>> คลิ๊ก!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Thursday, 8 September, 2016 - 14:30

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: พิธีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน

Tue, 16/08/2016 - 13:56
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้จัดพิธีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการต้อนรับและปฐมนิเทศดังกล่าว read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 18 สิงหาคม 59

Tue, 16/08/2016 - 09:43
     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 20.00 น  อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: งานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ( ISOL)

Mon, 15/08/2016 - 16:13
 งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ( ISOL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

read more

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

Mon, 15/08/2016 - 13:01
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 

ในช่วงเช้า เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และในช่วงสาย เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 

ประมวลภาพ 

ข่าวกิจกรรมDate: Monday, 15 August, 2016 - 13:00

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Wed, 03/08/2016 - 09:37
 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ณ  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 คน โดยมี อาจารย์เมธัส  พานิช  อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศเป็นผู้เดินทางไปส่งและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว   read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Tue, 02/08/2016 - 16:32
 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีนักศึกษาของมทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจำนวน 19 คน โดยมี ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย  read more

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

Tue, 02/08/2016 - 15:31
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ในระดับเบื้องต้นเข้าสู่การอบรม "ระดับแผนธุรกิจ"

 

รายละเอียด >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!! ข่าวประชาสัมพันธ์Date: Tuesday, 2 August, 2016 - 15:15

Pages