ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ: แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง

Tue, 19/08/2014 - 10:45

เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง

     ด้วยคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมกำหนดค่านิยมให้คนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง .....อ่านเพิ่มเติม >> Download <<

                                                                 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาDate: Tuesday, 19 August, 2014 - 10:45

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยฯ-- ทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

Mon, 18/08/2014 - 15:34

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

    ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

    ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่าหาดใหญ่โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

    ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

     ดาวโหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง

    รายละเอียดการประชุมกรอบบัณฑิต 58

    ร่างกำหนดการบัณฑิต 58

    สามารถลงทะเบียนได้ที่

    http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=2


    ภาคกลาง         ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

    ภาคใต้            ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

    ภาคอีสาน        ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

    ภาคเหนือ        ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556

Mon, 18/08/2014 - 11:44

 กำหนดการและสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

Mon, 18/08/2014 - 10:03

     ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 กองประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อใน นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง คณาจารย์และนัดเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา   คลิกดูประมวลภาพ

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศ ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Fri, 15/08/2014 - 13:39

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพพพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Fri, 08/08/2014 - 10:09

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

Thu, 07/08/2014 - 15:50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศไทย ท่าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมชี้แนะแนวทางทิศทางยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน และ ท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง “ศตวรรษที่ 21 การศึกษาโลก การศึกษาไทย เดินอย่างไรให้ถูกทาง” โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าภาพการจัดงานกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 6 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Date: 07/08/2014 - 15:45

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

Thu, 07/08/2014 - 15:34

www2.rmutsv.ac.th/gallery2/main.phpระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศไทย ท่าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมชี้แนะแนวทางทิศทางยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน และ ท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง “ศตวรรษที่ 21 การศึกษาโลก การศึกษาไทย เดินอย่างไรให้ถูกทาง” โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าภาพการจัดงานกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 6 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ร่วมวางพวงมาลา

Thu, 07/08/2014 - 10:37

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้ถูกยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ หน้าศาล จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภพาได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

Wed, 06/08/2014 - 13:59

      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 6 สิงหาคม 2557 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีปัญหาทำให้ช้ากว่าปกติ  ซึ่งทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานอินเตอร์ทั่วไป  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT ซึ่งทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติ
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว  หากสัญญาณวงจรของ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
                                                                                                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                                                                                                          วันที่  6 สิงหาคม 2557 สำนักฯ: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาประชาสัมพันธ์บุคลากร

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Mon, 04/08/2014 - 09:16

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและสานสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 กิจกรรมประกอบด้วย 

ภาคเช้า  -- กิจกรรมอบรมสัมมนา

ภาคบ่าย -- กิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์ อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

ภาคค่ำ -- งานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์บุคลากร มทร.ศรีวิชัย  "Cowboy Night"

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากรDate: Monday, 4 August, 2014 - 09:15 to Saturday, 9 August, 2014 - 09:15

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การจัดประกวดรางวัล "SEAMEO - Australia Education Links Award" ประจำปี 2557

Fri, 01/08/2014 - 15:39
 ด้วยองค์การรัฐมนตรีการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับรัฐบาลออกเตรเลีย ได้จัดประกวดรางวัล "SEAMEO-Australia Education Links Award" ประจำปี 2557 ผู้ที่สนในสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.ort/seameo-australia-award พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretariat@seameo.org ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking”

Tue, 29/07/2014 - 14:06

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล "๊Universal Goodness For Good-Looking" เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ถ่ายทอดหลักการ และเนื้อหาของความดีสากล ผ่านความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นผลงาน ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำความดี พัฒนานิสัยด้วยความดีสากล รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองก้าวสู่ความพร้อมในการที่ประเทสไทยจะเข้าสู่ AEC ต่อไป  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  http://www.vstarproject.com/        แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดโครงการ ข้อความความดีสากล ใบสมัครประกวดสื่อสำนักฯ: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาประชาสัมพันธ์บุคลากรประชาสัมพันธ์ผู้สนใจศึกษาต่อประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่า (เลื่อนระดับชั้น) ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Wed, 23/07/2014 - 09:57

ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่า (เลื่อนระดับชั้น) ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดรายชื่อจากไฟล์ด้านล่าง และดำเนินการดังน

read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

Thu, 17/07/2014 - 09:28

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”
.......วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานสภาพัฒนาการเมืองและ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.....
.....ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกินรี (ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์พัฒนาอาจารย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา......
สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย
ีราชมงคลศรีวิชัย
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๕ IP Phone ๑๘๐๐ และ ๑๘๐๑
 

AttachmentSize ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”2.05 MB

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์ฯ: เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

Tue, 15/07/2014 - 10:34
เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พบกิจกรรมมากมาย
**การบรรยายพิเศษ >> "นิติวิทยาศาสตร์กับการล่าหาความจริง" โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพคณะผู้บริหารร่วมสมโภชเทียนพรรษา 2557

Wed, 09/07/2014 - 11:30

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา จตุรปัจจัยไทยธรรม เพื่อให้แต่ละคณะนำไปถวายยังวัดต่างๆๆต่อไป ณ อาคารคณะสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

Tue, 08/07/2014 - 15:16

 วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วย ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย) ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและเยี่ยมชมพื้นที่จากโครงการดังกล่าว  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Pages